Bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur

Flexibel vermogen
Duurzame installaties
Collectieve inkoop

Wat we doen

Flexibel vermogen

Flexibel vermogen houdt in: telkens op een zo gunstig mogelijke manier voorzien in de energiebehoeften van jouw bedrijf en slim inspelen op kansen in de markt. Tendens haalt het maximale uit het flexibel vermogen op jouw bedrijf door het sturen van het verbruik of de productie van een energie-installatie in combinatie met de in- en verkoop van energie. Zo stemmen we vraag, aanbod en marktprijzen optimaal op elkaar af.

Warmte Kracht Koppeling (WKK)

Tendens zorgt voor een actieve WKK-sturing en combineert dit met de strategische in- en verkoop van gas en elektra. Het telkens slim matchen van jouw bedrijfsspecifieke energiebehoeften met fluctuerende energiemarkten is mogelijk dankzij onder meer de Energie Positie Manager (EPM), onze eigen unieke rekentool. Hiermee maken we een custom-made berekening voor iedere bedrijfssituatie in combinatie met marktprognoses. Onderdeel van ons werk is eveneens monitoring en het periodiek met jou als ondernemer om tafel gaan voor het bepalen van de in- en verkoopstrategie van energie.

Batterij

Voor iedereen met een grootverbruik-aansluiting die nog ruimte heeft op de aansluiting, kan het interessant zijn om tijdens een overschot tijdelijk energie op te slaan in een batterij en bij een tekort energie terug te leveren. Tendens adviseert en begeleidt tijdens het investeringstraject bij de aanschaf van een batterij. Als 100% onafhankelijke partij selecteren wij een passende aggregator (speler op de energiemarkt die toegang tot het net verzorgt voor decentrale installaties). Ook monitoren wij behaalde resultaten.

Power To Heat

Bij Power To Heat vindt er met behulp van een ketel omzetting plaats van elektra naar warmte. De geproduceerde warmte is direct te gebruiken of op te slaan in warmtebuffers. Met name voor tuinbouwbedrijven is Power To Heat een extra mogelijkheid om aan energiebehoeften te voldoen. Tendens adviseert en begeleidt tijdens het investeringstraject, zorgt voor actieve energiesturing en monitoring van behaalde resultaten.

Benieuwd naar hoe we op jouw bedrijf flexibel vermogen kunnen realiseren?

Neem contact op